Báo cáo ĐTM Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng

Công trình: Báo cáo ĐTM 
Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng
Địa điểm: Số 50, Bạch Đằng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Quy mô xây dựng: 6.902,09 m2

Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh Quân khu 5 
Địa chỉ: Số 01, Duy Tân, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
& Công ty 508