Các dự án môi trường thi công 0004

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Khách Sạn Hải Âu

Địa điểm: Phố cổ Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Công xuất: 24 m3/ ngày đêm.

Do Công ty Cổ phần Nguyên Tam làm tư vấn thiết kế và thi công