CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH KHÊ

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH KHÊ.

CHỦ ĐẦU TƯ: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 26 TỶ ĐỒNG

NHÀ THẦU THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAM