Công ty cổ phần công nghiệp nhựa CHINHUEI – CN Đà Nẵng

Nhà máy nhựa CHINHUEI

Công trình: Nhà máy nhựa CHINHUEI - Chi nhánh Đà Nẵng / Office building, material storage, product warehouse, waste water treatment of Chinhuei Plastic JS company,da Nang Branch.

 Quy mô xây dựng:

    Giai đoạn 1: Nhà xưởng chờ, pha mầu, dập nhựa/ chiMaterial waiting room; Colouring room ;Mixing room. Xây dựng, sản xuất và lắp dựng 2 nhà xưởng diện tích 1.497 m2 / building ; Processing and installing frame ; Roofing for 02 warehouses 1,497 m2.

    Giai đoạn 2: Xây dựng khối nhà văn phòng 3 tầng, Sản xuất và lắp dựng 2 nhà xưởng với diện tích 1,997 m2 tại KCN Hòa Khánh / 3 storey office building ; Processing and installing frame ; Roofing for 02 warehouses 1,997 m2.

Chủ đầu tư: Công ty Cp Công nghiệp nhựa CHINHUEI.