HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRUNG TÂM 05-06 TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH: CƠ SỞ CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI TẠI BÀU BÀNG

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 125 M3 / NGÀY ĐÊM

CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP. ĐÀ NẴNG

ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: BQL DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG

NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAM

MỨC ĐẦU TƯ: 1,5 TỶ ĐỒNG.