HỒ BƠI – TRUNG TÂM 05-06 ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH: CƠ SỞ CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI TẬP TRUNG TẠI BÀU BÀNG

HẠNG MỤC: HỒ BƠI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ HÒA BẮC – HUYỆN HÒA VANG – TP. ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

QUẢN LÝ & GIÁM SÁT: BQL DỰ ÁN XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG

NHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAM

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH LÀ 175 TỶ ĐỒNG