Nhà đa năng phục vụ cộng đồng xã Điện Phước – Điện Bàn

Khởi công ngày 29/6/2012.

Công trình thuộc mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhà tài trợ: Vươn quốc Đan Mạch

Chủ đầu tư: UBND huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

Điều hành dự án: BQL các dự án xây dựng huyện Điện Bàn

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Nguyên Tam

Tổng mức đầu tư: 6.5 tỷ đồng.