PHÒNG GIAO DỊCH NON NƯỚC – AGRIBANK

Công trình: Phòng giao dịch Agribank Non Nước

Chủ đầu tư: Agribank Thành phố Đà Nẵng

Tổng mức đầu tư: 9.875.000.000 VND