TT DẠY NGHỀ LIÊN CHIỂU

Công trình: Trung tâm dạy nghề Liên Chiểu

Chủ đầu tư: Sở Lao động – Thương Binh & Xã Hội TP. Đà Nẵng

Tổng mức đầu tư: 3.850.000.000 đ