165 Phan Thanh
Đà Nẵng

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRUNG TÂM 05-06 TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH: CƠ SỞ CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI TẠI BÀU BÀNGHẠNG MỤC: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 125 M3 / NGÀY ĐÊMCHỦ ĐẦU TƯ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP. ĐÀ NẴNGĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: BQL DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNGNHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAMMỨC ĐẦU TƯ: 1,5 TỶ ĐỒNG.

Read More