165 Phan Thanh
Đà Nẵng

Hoạt Động

phoca_thumb_l_lulen

Công tác lu nền đường K90 Công trình: Cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai tại Bàu Bàng.

phoca_thumb_l_img_0386
phoca_thumb_l_van khuon

Công tác thi công ván khuôn dầm sàn Nhà làm việc CHINHUEI

phoca_thumb_l_p1000766

Thi công hệ thống chữa cháy ngoài nhà. Công trình: Cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai tập trung tại Bàu Bàng

phoca_thumb_l_ui2

Công tác san nền đường giao thông nội bộ. Công trình: Cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai tập trung tại Bàu Bàng.

phoca_thumb_l_ui

San ủi mặt bằng Công trình: Kho bạc Nhà nước huyện Nông Sơn

phoca_thumb_l_img_0400
phoca_thumb_l_cot thep

Công tác thi công cốt thép dầm sàn Nhà Làm Việc CHINHUEI.

phoca_thumb_l_p5110003

Công tác lấy mẫu không khí tại Phân xưởng sản xuất của nhà máy giầy RIKER

phoca_thumb_l_p8130279

Công tác lấy mẫu nước sinh hoạt tại Nhà máy giày RIKER

phoca_thumb_l_p7250007

Công tác vận hành chạy thử nghiệm Nhà máy xử lý nước thải Trường Xuân

phoca_thumb_l_p7250019

Công tác phân tích các chỉ tiêu của nước tại Nhà máy xử lý nước thải Trường Xuân

phoca_thumb_l_larger_bgc1329986285