165 Phan Thanh
Đà Nẵng

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN PHƯỚC – QUẢNG NAM

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 7 TỶ ĐỒNG NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAM HOÀN THÀNH THÁNG 11 NĂM 2012

Read More

HỒ BƠI – TRUNG TÂM 05-06 ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH: CƠ SỞ CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI TẬP TRUNG TẠI BÀU BÀNGHẠNG MỤC: HỒ BƠIĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ HÒA BẮC - HUYỆN HÒA VANG - TP. ĐÀ NẴNGCHỦ ĐẦU TƯ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘIQUẢN LÝ & GIÁM SÁT: BQL DỰ ÁN XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNGNHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAMTỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH LÀ 175 TỶ ĐỒNG

Read More

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRUNG TÂM 05-06 TP. ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH: CƠ SỞ CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI TẠI BÀU BÀNGHẠNG MỤC: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 125 M3 / NGÀY ĐÊMCHỦ ĐẦU TƯ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP. ĐÀ NẴNGĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: BQL DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNGNHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN TAMMỨC ĐẦU TƯ: 1,5 TỶ ĐỒNG.

Read More