165 Phan Thanh
Đà Nẵng

Thiết Bị

phoca_thumb_l_larger_gwp1308795559

Máy thủy chuẩn Số lượng: 02 cái Xuất xứ: Đức và Nhật Chất lượng: 85%

phoca_thumb_l_larger_fce1332467122

Máy đầm dùi động cơ điện Số lượng: 03 cái Xuất xứ: Việt Nam Chất lượng: 70%

phoca_thumb_l_may-xoa-nen-kia-jit36

Máy xoa nền bê tông nhà xưởng Số lượng: 01 cái chạy bằng động cơ xăng Xuất xứ: Tohatshu - Nhật Chất lượng: 80%

phoca_thumb_l_small_sbu1269052277

Máy cắt sắt Số lượng: 05 cái Xuất xứ: Việt Nam Chất lượng: 70%

phoca_thumb_l_cjd1304010806

Máy cắt nền bê tông, đường bê tông nhựa. Số lượng: 01 cái chạy bằng động cơ Xăng Xuất xứ: Tohatshu - Nhật Chất lượng: 85%

phoca_thumb_l_larger_uzw1331624392

Máy phá bê tông cỡ lớn Số lượng: 01 cái động cơ điện Xuất xứ: Việt Nam Chất lượng: 80%

phoca_thumb_l_20073151519125_t

Máy trộn vữa và bê tông loại trung 250 lít Số lượng: 03 cái chạy bằng động cơ Diezen 02 cái chạy bằng động cơ Điện Xuất xứ: Việt Nam Chất lượng: 70%

phoca_thumb_l_small_fdg1331862248

Máy kinh vỹ cơ học Số lượng: 01 bộ Xuất xứ: NIKON - Nhật Chất lượng: 80%